ภาษาอังกฤษ

สรข่าว นักศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 

สรุปข่าว กิจกรรมนักศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15  วันที่อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564… Read More »สรข่าว นักศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 14

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา… Read More »ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 14

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 13 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา… Read More »ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน  วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 11

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 11 วิชาอริยสัจ 4 และวิชาภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564… Read More »ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 11

รายงานนักเรียน ชวนกันทำการบ้าน อริยสัจสี่ และการบ้านภาษาอังกฤษ วันที่ 21 เมษายน 2564

รายงานนักเรียน ชวนกันทำการบ้าน อริยสัจสี่ และการบ้านภาษาอังกฤษ วันที่ 21 เมษายน 2564 กิจกรรมนี้เราเริ่มกันเมื่อเวลา 16.00… Read More »รายงานนักเรียน ชวนกันทำการบ้าน อริยสัจสี่ และการบ้านภาษาอังกฤษ วันที่ 21 เมษายน 2564

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 15 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 11… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 15 | ห้องเรียนวิชชาราม

640410 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5

640410 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5 วันนี้เรียนเรื่อง “การออกเสียง” โดยเน้นเลคเชอร์ คุรุะเอ๋บอกว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามที่เขียน เริ่มต้นการเรียนด้วยการให้นักศีกษาแนะนำตัว… Read More »640410 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5