ภาพถ่าย

การใช้ภาพถ่ายกับงานภาพประกอบสาระธรรม

งานภาพประกอบสาระธรรมนั้นโดยมากทางจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จะใช้ภาพถ่าย เพราะสามารถสร้างได้ง่าย หาได้ง่าย ใช้งานได้ง่ายกว่าภาพประกอบชนิดอื่น ๆ ในบทความนี้ก็จะมานำเสนอประเภทของภาพถ่ายต่าง ๆ ที่นิยมนำมาใช้ทำภาพประกอบในงานสาระธรรม เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวทางการเก็บรวบรวมและถ่ายภาพประกอบที่ต้องการ… Read More »การใช้ภาพถ่ายกับงานภาพประกอบสาระธรรม