พุทธะ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพิทย์ สามสี

ได้จิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปในทางพุทธะดีกว่าเดิม แม้นจะใช้เวลาการเดินทางมากอยู่(ทางบ้านไม่ค่อยเอื้อในการมา) เดินทางออกจากบ้านวันที่ 3 ธ.ค. 63 กลับถึงบ้าน 15 ธ.ค. 63… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพิทย์ สามสี