พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

631122 การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 16 – 22… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ อยู่ภูเก็ต ในหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ไม่มีที่ดิน เมื่อก่อนเราต้องทิ้งเศษอาหารลงถังขยะเป็นประจำ เวลาจะทิ้งก็ต้องเอาใส่ถุงพลาสติคก่อน… Read More »เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) [27]

631115 การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 9 – 15… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) [27]

การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]

631108 การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 2 – 8… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]

การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) [24]

631101 การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 26 ตุลาคม –… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) [24]