พอเพียง

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลด์จากเยอรมนีได้ฟังธรรมะสด ๆ ได้พลังและบรรยากาศจากท่านอาจารย์และหมู่มิตรดีทุกเช้า เสมือนได้อยู่ในค่ายจริง… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์