พระโสดาบัน

เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

การวิจัยที่ 8 “คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน” อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม (งานวิจัยที่ 7 )ที่ผ่านมา ทำให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน… Read More »เก็บข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน

เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน

การวิจัยที่ 7 “สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน” เจริญธรรมค่ะ ทีมวิชาการวิชชาราม ได้ออกแบบสอบถามใหม่ เพื่อให้พี่น้องได้ตรวจสอบอริยคุณของตนเอง และวิเคราะห์วิจัยเพื่อเข็นกงล้อพระธรรมจักรร่วมกับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และอาจารย์หมอเขียว ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สั้น… Read More »เก็บข้อมูล สำรวจความเป็นพระโสดาบันในตน