พรรณทิวา เกตุกลม

ผัดดอกแค : พรรณทิวา เกตุกลม

ผัดดอกแค : นางพรรณทิวา เกตุกลม (น้อมขวัญพุทธ) ดอกแค มีสีขาวและสีแดง รสขมเล็กน้อย จากเกสรด้านใน หากใครไม่ชอบขมเอาออกได้… Read More »ผัดดอกแค : พรรณทิวา เกตุกลม

การปลูกดอกแคไร้สารพิษ : พรรณทิวา เกตุกลม

การปลูกดอกแคไร้สารพิษ : นางพรรณทิวา เกตุกลม ดอกแค เป็นผักฤทธิ์เย็น ผักสวนครัวที่รู้จักกันทั่วไป ปลูกได้ทุกภาค ปลูกง่าย ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน… Read More »การปลูกดอกแคไร้สารพิษ : พรรณทิวา เกตุกลม