พรพิทย์  สามสี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพิทย์ สามสี

ได้จิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปในทางพุทธะดีกว่าเดิม แม้นจะใช้เวลาการเดินทางมากอยู่(ทางบ้านไม่ค่อยเอื้อในการมา) เดินทางออกจากบ้านวันที่ 3 ธ.ค. 63 กลับถึงบ้าน 15 ธ.ค. 63… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพิทย์ สามสี

การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

631122 การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 16 – 22… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]