ผักไร้สารพิษ

หว่านผักไร้สารพิษชีวิตผาสุก : จรูญ สุยะ

หว่านผักไร้สารพิษชีวิตผาสุก : จรูญ สุยะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย อากาศหนาวเย็นสบาย ๆ ผักกาดขาว ผักกวางตุ้งต้น… Read More »หว่านผักไร้สารพิษชีวิตผาสุก : จรูญ สุยะ

การห่มดินให้พืชผักไร้สารพิษ : ธัญมน หมวดเหมน

การห่มดินให้พืชผักไร้สารพิษ : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ พื้นที่ภูเขาสูง อากาศดี ประโยชน์ของการห่มดิน… Read More »การห่มดินให้พืชผักไร้สารพิษ : ธัญมน หมวดเหมน

การปลูกพืชผักไร้สารพิษในถังปูนแบบเพอร์มาคัลเจอร์ : พรนภา บุรณศิริ

การปลูกพืชผักไร้สารพิษในถังปูนแบบเพอร์มาคัลเจอร์ : พรนภา บุรณศิริ เพียรเพชรพร ที่บ้านนนทบุรี อากาศเย็นสบายดี สิ่งที่นำมาปลูกนี้เช่นกล้วยเป็นผลไม้ที่เราทานประจำ มะละกอปลูกง่ายทานได้ทั้งดิบและสุกทำส้มตำทานสดห่ามๆ ลวกและทำแกงส้ม… Read More »การปลูกพืชผักไร้สารพิษในถังปูนแบบเพอร์มาคัลเจอร์ : พรนภา บุรณศิริ

ปลูกผักไร้สารพิษ : ประสิทธิ์ อิ่มปัญญา

ปลูกผักไร้สารพิษ : นายประสิทธิ์ อิ่มปัญญา ลำปาง ชุมชนพื้นราบ ปลูกบริเวณบ้าน พื้นที่ว่างมีประมาณ 6ตารางวา โดยปลูกผักแซมต้นไม้ที่มีอยู่เช่นต้นไชยา… Read More »ปลูกผักไร้สารพิษ : ประสิทธิ์ อิ่มปัญญา

ปลูกผักไร้สารพิษ : พรพิทย์ สามสี

ปลูกผักไร้สารพิษ : พรพิทย์ สามสี ปัตตานี อยู่ใกล้ทะเลและภูเขา ฝึกปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพรที่มีประโยชน์ในด้านการรักษาต่างๆและแบ่งปันเพื่อนบ้านหรือใช้ในครัวเรือนต่างๆ สภาวธรรม ได้จิตวิญญาณผาสุขอยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมี

การปลูกผักด้วยเศษผักสด : จิตรา พรหมโคตร

จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ) รหัสนักศึกษา 5913003006 เรื่อง การปลูกผักด้วยเศษผักสด กรณีไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ก็สามารถปลูกผักไร้สารพิษได้ด้วยวิธีง่ายๆ เป็นการกำจัดขยะพืชสดในครัวเรือน… Read More »การปลูกผักด้วยเศษผักสด : จิตรา พรหมโคตร