ผักบุ้งในกระถาง

ผักบุ้งในกระถาง บารายคัลเจอร์ : จิตรา พรหมโคตร

ผักบุ้งในกระถาง บารายคัลเจอร์ : จิตรา พรหมโคตร กสิกรรมไร้สารพิษแบบ บารายคัลเจอร์ในกระถาง ทางเลือกของคนเมืองที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก วิธีปลูกผักบุ้งในกระถางด้วยวิธีการทำบารายคัลเจอร์ 1.… Read More »ผักบุ้งในกระถาง บารายคัลเจอร์ : จิตรา พรหมโคตร