ปัตตานี

ปลูกผักไร้สารพิษ : พรพิทย์ สามสี

ปลูกผักไร้สารพิษ : พรพิทย์ สามสี ปัตตานี อยู่ใกล้ทะเลและภูเขา ฝึกปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพรที่มีประโยชน์ในด้านการรักษาต่างๆและแบ่งปันเพื่อนบ้านหรือใช้ในครัวเรือนต่างๆ สภาวธรรม ได้จิตวิญญาณผาสุขอยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมี