ปลูกผักไร้สารพิษ

การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษ

ร่วมทำการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันเป็นแรงเหนี่ยวนำ และเผยแพร่องค์ความรู้กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนในแนวทางแพทย์วิถีธรรมให้กระจายกว้างไกลออกไป นักศึกษาวิชชารามทุกท่านสามารถทำได้ตามที่ตนเองมีความถนัด การทำการบ้านในหมวดนี้ ไม่มีเวลากำหนดส่ง แต่จะส่งในรูปแบบตามความสมัครใจ ใครทำมาแล้ว ก็นำมาเผยแพร่กันตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่าน… Read More »การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษ