Skip to content

ประคอง เก็บนาค

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันอาทิตย์ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยชีวิต… Read More »ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 33

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 33

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 33 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 33 ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 33 l ห้องเรียนวิชชาราม

รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 11

รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 20.08… Read More »รายการ “วิชาสุขภาพองค์รวม” ครั้งที่ 11

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 22

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 22 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 22

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 22 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 21 ในวันอาทิตย์ที่ 23… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 22 | ห้องเรียนวิชชาราม

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 10

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 10 : วิชา อริยสัจ 4 และวิชาภาษา อังกฤษ วันพุธที่… Read More »ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 10