ประคอง เก็บนาค

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ปฐพี”

สรุปการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มปฐพี ๑. กานดา ศักดิ์ศรชัย จิตอาสาสวนป่านาบุญ 8 บ้านอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาเป็นเวลา 8 ปี… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ปฐพี”

ผักลวกปรับสมดุลกายใจ : ประคอง เก็บนาค

ผักลวกปรับสมดุลกายใจ : ประคอง เก็บนาค ผักลวก ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถคงคุณค่าประโยชน์ เกิดสมดุลร่างกาย… Read More »ผักลวกปรับสมดุลกายใจ : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม : ประคอง เก็บนาค

การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม : ประคอง เก็บนาค การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม สามารถทำได้เองด้วยวิธีการที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก เกิดความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งตนได้อย่างแท้จริง พื้นที่ดำเนินการในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย… Read More »การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม : ประคอง เก็บนาค

แกงอ่อมดอกผักปลัง : ประคอง เก็บนาค

แกงอ่อมดอกผักปลัง : ประคอง เก็บนาค แกงอ่อมดอกผักปลัง เหมาะสำหรับผู้มองหาเมนูปรับสมดุลร่างกายที่มีภาวะร้อนเย็นพันกัน  บรรเทาอาการแน่นอึดอัด ทั้งยังช่วยระบายท้องอ่อน ๆ ได้เป็นอย่างดี… Read More »แกงอ่อมดอกผักปลัง : ประคอง เก็บนาค

อยู่กับความพร่องของชีวิตอย่างผาสุก : ประคอง เก็บนาค

อยู่กับความพร่องของชีวิตอย่างผาสุก : ประคอง เก็บนาค ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยพลาด ไม่เคยพร่อง  ไม่เคยผิดหวังมา คนเราจึงควรฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์ อย่างผาสุกให้ได้ จงฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์… Read More »อยู่กับความพร่องของชีวิตอย่างผาสุก : ประคอง เก็บนาค

ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค

ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีข้อดี มีข้อดีได้หมดมีประโยชน์ได้หมด ต้องหาข้อดีหาประโยชน์ได้ในทุกเรื่อง คนเราจึงควรมีความเบิกบานให้ได้ในทุกสถานการณ์ ในชีวิตของคนเรานั้น ล้วนแล้วแต่ได้พบเจอกับเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง… Read More »ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค