ประคอง เก็บนาค

เสวนาสภาวธรรม สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

เสวนาแลกเปลี่ยนสภาวธรรม ในเรื่อง สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4  วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »เสวนาสภาวธรรม สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)