ปฏิบัติธรรม

การเตรียมดินปลูกแบบประหยัดน้ำและใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ : ธัญมน หมวดเหมน

การเตรียมดินปลูกแบบประหยัดน้ำและใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ ธัญมน หมวดเหมน ดอยแพงค่า ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ เป็นต้นน้ำ อากาศดี ต้นไม้เยอะ การใช้อินทรีย์วัตถุที่หาได้จากธรรมชาติ(ที่เราสามารถหาได้)ในการเตรียมดินปลูกจะช่วยลดค่าใช้ในการซื้อปุ๋ยเคมี… Read More »การเตรียมดินปลูกแบบประหยัดน้ำและใช้อินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติ : ธัญมน หมวดเหมน