บารายคัลเจอร์

ผักบุ้งในกระถาง บารายคัลเจอร์ : จิตรา พรหมโคตร

ผักบุ้งในกระถาง บารายคัลเจอร์ : จิตรา พรหมโคตร กสิกรรมไร้สารพิษแบบ บารายคัลเจอร์ในกระถาง ทางเลือกของคนเมืองที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก วิธีปลูกผักบุ้งในกระถางด้วยวิธีการทำบารายคัลเจอร์ 1.… Read More »ผักบุ้งในกระถาง บารายคัลเจอร์ : จิตรา พรหมโคตร

การทำบารายคัลเจอร์จากเศษพืชผัก : บัณฑิตา โฟกท์

การทำบารายคัลเจอร์จากเศษพืชผักจากแปลงผักและจากที่ทานในแต่ละวัน : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม เยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ต้นฤดูหนาว ฝนตกชุก… Read More »การทำบารายคัลเจอร์จากเศษพืชผัก : บัณฑิตา โฟกท์

การปลูกมะละกอ แบบบารายคัลเจอร์ในเข่ง : นิตยาภรณ์ สุระสาย

การปลูกมะละกอ แบบบารายคัลเจอร์ในเข่ง : นิตยาภรณ์ สุระสาย (นิดหน่อย) น้อมพรฟ้า บ้านตึก 3 ชั้น… Read More »การปลูกมะละกอ แบบบารายคัลเจอร์ในเข่ง : นิตยาภรณ์ สุระสาย

กสิกรรมไร้สารพิษบารายคัลเจอร์(ภูเขาน้อยในล้อยาง) : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษบารายคัลเจอร์(ภูเขาน้อยในล้อยาง) : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา วิธีทำ ถ้าสามารถขุดดินใต้ล้อยางได้ก็ยิ่งดีเก็บน้ำได้มากขึ้น… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษบารายคัลเจอร์(ภูเขาน้อยในล้อยาง) : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง(เก่า)ที่นี่ อ.นครหลวร จ.พระนครศรีอยุธยา : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

พลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง) : วันยา เรียนจันทร์

พลังศีลบารายคัลเจอร์(กระถาง 3 พลัง) : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา… Read More »พลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง) : วันยา เรียนจันทร์

นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)

นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง นางศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)  จ.ตรัง นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง พื้นที่กว้าง*ยาวประมาณ 1.5 เมตร ขุดหลุมตรงกลางแปลงลึกประมาณ… Read More »นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)

การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษ

update 13 พ.ย 2563 ร่วมทำการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนในแนวทางแพทย์วิถีธรรมให้กระจายออกไป 1).แนวทางการทำการบ้าน กสิกรรมไร้สารพิษในรูปแบบต่าง… Read More »การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษ