บททบทวนธรรม

บททบทวนธรรม

บททบทวนธรรม อัพเดท ตามวารสารวิชชาการวิชชาราม ฉบับที่ ๒ บททบทวนธรรมเพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น… Read More »บททบทวนธรรม