บททบทวนธรรม

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 29 ต.ค 2563

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 29 ต.ค 2563 วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ได้มาการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม กลุ่มละ 1-3 ผลงาน โดยมี… Read More »ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 29 ต.ค 2563

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง(เก่า)ที่นี่ อ.นครหลวร จ.พระนครศรีอยุธยา : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตในเมือง : วันยา เรียนจันทร์

บททบทวนธรรม

บททบทวนธรรม อัพเดท ตามวารสารวิชชาการวิชชาราม ฉบับที่ ๒ บททบทวนธรรมเพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)  เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น… Read More »บททบทวนธรรม