น้ำพริก

น้ำพริกหนุ่ม : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

น้ำพริกหนุ่ม : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (เมฆลมฟ้า) น้ำพริกหนุ่ม แม้ว่าจะใช้พริกซึ่งเป็นฤทธิ์ร้อน แต่ปรุงด้วยเกลือ ถือเป็นอาหารปรับสมดุลที่เหมาะกับช่วงที่อากาศเริ่มเย็น กระเทียมหอมคั่ว… Read More »น้ำพริกหนุ่ม : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

น้ำพริกมะเขือเทศถั่วลินเซนแดง : บัณฑิตา โฟกท์

น้ำพริกมะเขือเทศถั่วลินเซนแดง : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม อาหารฤทธิ์ร้อน ผสมเย็นเล็กน้อย ใช้เวลาประกอบอาหาร 16… Read More »น้ำพริกมะเขือเทศถั่วลินเซนแดง : บัณฑิตา โฟกท์