นาแปลงเล็ก

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน) ศูนย์หมอเขียว ภาคใต้ พื้นที่ดินทรายขุดง่ายแต่น้ำหายหมด กลับจากภูผาฟ้าน้ำ ถึงส่วน… Read More »นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)

นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)

นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง นางศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)  จ.ตรัง นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง พื้นที่กว้าง*ยาวประมาณ 1.5 เมตร ขุดหลุมตรงกลางแปลงลึกประมาณ… Read More »นาแปลงเล็กแบบบารายคัลเจอร์ปลูกผักบุ้ง : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ขวัญไพรเย็น)