นับ 1 ที่เรา

เริ่มต้นที่เรา : บัณฑิตา โฟกท์

เริ่มต้นที่เรา : บัณฑิตา โฟกท์ (มุกแสงธรรม) ในเส้นทางการบำเพ็ญตามรอยบาทพระศาสดาและครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องถูกตรงนั้น ต้องเริ่มที่จะฝึกฝนที่ตัวเองให้ได้ก่อน เมื่อเรามีประสบการณ์ตรงที่เราทำได้แล้ว นั่นคือองค์ความรู้ที่แท้จริงที่เราสามารถจะนำไปแนะนำแก่ผู้ที่มีเคารพและศรัทธาต่อเราได้ เริ่มต้นที่เรา… Read More »เริ่มต้นที่เรา : บัณฑิตา โฟกท์