นักเรียนวิชชาราม

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45 : ห้องเรียนสาระธรรม วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม… Read More »ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45

วิชา อริยสัจ 4 “ภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 2 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 “รวมพลัง ภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 2… Read More »วิชา อริยสัจ 4 “ภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 2 l ห้องเรียนวิชชาราม

การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม

630814 12 การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม จัดทำโดย มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน กล่าวถึงแนวคิด การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม… Read More »การศึกษาของนักเรียนวิชชาราม