นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 50

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 50 : ห้องเรียนสาระธรรม วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน… Read More »ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 50

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33 วันจันทร์ ที่ 9 – วันอาทิตย์ ที่… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 31

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 31 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 31

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 12 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 28

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 28 ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2564… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 28

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27 วันจันทร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 21 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26