นรกคนคู่

ทางออกจากนรกของคนคู่ : อรวิภา กริฟฟิธส์

ทางออกจากนรกของคนคู่ : อรวิภา กริฟฟิธส์ การหลงเสพกามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพกามของคนคู่นั้นมีทุกข์หนักมาก แต่มีทางออกในหนังสือเล่มนี้ โสดดีหรือมีคู่ ทางออกจากนรกของคนคู่ ความประทับใจแรกจากการอ่านหนังสือโสดดีหรือมีคู่ คือการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องการเสพกาม… Read More »ทางออกจากนรกของคนคู่ : อรวิภา กริฟฟิธส์

รู้ซึ้งนรกคนคู่ : บัณฑิตา โฟกท์

รู้ซึ้งนรกคนคู่ : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม เมื่อรู้ซึ้งนรกคนคู่แล้ว ก็ไม่ทำทุกข์ทับถมตน เรียนรู้วิธีพ้นนรกคนครองคู่ได้ตามครูบาอาจารย์ สัตบุรุษที่ถูกต้องถูกตรงที่เมตตาเขียนหนังสือออกมา… Read More »รู้ซึ้งนรกคนคู่ : บัณฑิตา โฟกท์