นครศรีธรรมราช

การปลูกมันสำปะหลัง : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกมันสำปะหลัง : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา นครศรีธรรมราช มันสำปะหลัง เป็นพืชที่ปลูกง่าย เลี้ยงง่ายโตไว ไม่ค่อยมีโรค… Read More »การปลูกมันสำปะหลัง : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกผักกูด : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกผักกูด : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา นครศรีธรรมราช การปลูกอยู่-ปลูกกิน ในครัวเรือน นั้น เป็นการพึ่งตนเองในด้านอาหาร… Read More »การปลูกผักกูด : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกถั่วลิสงลายเสือ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกถั่วลิสงลายเสือ : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกง่าย เลี้ยงง่าย มีฤทธิ์ร้อน โดยเฉพาะถั่วลิสงลายเสือ… Read More »การปลูกถั่วลิสงลายเสือ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกมะเขือเทศในกระถาง : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกมะเขือเทศในกระถาง. เหมาะสำหรับ คนที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย มีจำกัด จึงสามารถปลูกลงในกระถางตามความเหมาะสม ของแต่ละครัวเรือน : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา… Read More »การปลูกมะเขือเทศในกระถาง : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การทดลองปลูกข้าวไร่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การทดลองปลูกข้าวไร่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา นครศรีธรรมราช หลังบ้านพอมีพื้นที่ว่างเล็กน้อย จึงได้ทำ “การทดลองปลูกข้าวไร่” ซึ่งพื้นที่บางส่วนเหลือจากการปลูกพืชผักหลายอย่าง… Read More »การทดลองปลูกข้าวไร่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ผักไชยา มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ผักชายา… Read More »การปลูกผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์