ธัญมน หมวดเหมน

การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

631122 การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 16 – 22… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

การทดลองปลูกข้าวดอย โดยการยกแปลงและทำระบบน้ำแบบนาแปลงเล็ก : ธัญมน หมวดเหมน

การทดลองปลูกข้าวดอย โดยการยกแปลงและทำระบบน้ำแบบนาแปลงเล็ก : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ พื้นที่ภูเขาสูง อากาศเย็น ขุดแปลงตามขนาดที่ต้องการ(หรือตามพื้นที่ๆมี)แล้วใส่อินทรีย์วัตถุสดลงคลุกให้เข้ากัน… Read More »การทดลองปลูกข้าวดอย โดยการยกแปลงและทำระบบน้ำแบบนาแปลงเล็ก : ธัญมน หมวดเหมน

การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) : ธัญมน หมวดเหมน

การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ภูเขาสูง อากาศเย็น วัสดุ เมล็ดถั่วลิสง… Read More »การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) : ธัญมน หมวดเหมน

การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) [27]

631115 การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 9 – 15… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) [27]

การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]

631108 การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 2 – 8… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]

ทำแปลงปลูกผักบุ้งแบบประหยัดน้ำ : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)

ทำแปลงปลูกผักบุ้งแบบประหยัดน้ำ : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ อยู่บนดอยที่อากาศเย็น เป็นการทดลองทำแปลงปลูกผักบุ้งแบบประหยัดน้ำ(ตามแนวคิดท่านอ.หมอเขียว) วัสดุที่ใช้… Read More »ทำแปลงปลูกผักบุ้งแบบประหยัดน้ำ : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)

แนะนำตัว : ธัญมน หมวดเหมน Thanyamon muadmen

ธัญมน หมวดเหมน (Thanyamon muadmen) เป็นผู้บำเพ็ญคบคุ้นสวนป่านาบุญ 1(ปวารณาตัวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563) เป็นเกษตรกร… Read More »แนะนำตัว : ธัญมน หมวดเหมน Thanyamon muadmen