ธร103

ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น

งดห้องเรียน อริยสัจ 4 เบื้องต้น พรุ่งนี้ โดยเริ่มเรียนรู้หลังการอบรมพระไตรปิฎก 10 วัน ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข่าววิชชาราม… Read More »ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น