ธร102

ผลการเรียน [ธร102] หลักธรรมจากพระไตรปิฎก

นักศึกษาได้ศึกษาธรรมะจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 32 และได้ส่ง สรุปสาระธรรม เข้ามาเป็นการบ้านในวิชานี้ จึงได้สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้มาดังนี้ ดูผลการเรียน [ธร102] ดูการบ้านที่นักศึกษาส่งมาแล้ว

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32 (รุ่น แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก) นักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 18 –… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32