ธรรมะวิจัย

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : เพชรไพรพุทธ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : เพชรไพรพุทธ มาภูผาฟ้านำ้ครั้งนี้ได้ประโยชน์กับชีวิตมากๆ มีพลังที่จะพากเพียรทำบุญสร้างกุศลมากยิ่งขึ้นและไม่ประมาทในทุกๆเรื่องครับ ประวัติ คนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เข้าค่ายครั้งแรกที่… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : เพชรไพรพุทธ