ธรรมะพาพ้นทุกข์

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30… Read More »ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45 : ห้องเรียนสาระธรรม วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม… Read More »ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 45

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 44

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 44 : ห้องเรียนสาระธรรม วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน… Read More »ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 44

ข่าวห้องเรียนสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 43

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 43 : ห้องเรียนสาระธรรม วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน… Read More »ข่าวห้องเรียนสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 43

ข่าวการศึกษาวิชชาราม

ข่าวการศึกษาวิชชาราม เจริญธรรมสำนึกดีนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน ขอต้อนรับสู่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม)รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน” (วันหน้าไม่รู้… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม