ทุ่งน้ำไท

มะเดื่อฝรั่งไร้สารพิษ : สมศักดิ์ ทับเนียม

มะเดื่อฝรั่งไร้สารพิษ : สมศักดิ์ ทับเนียม (น้อย ทุ่งน้ำไท) สวนนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของสวนป่านาบุญ 7 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์… Read More »มะเดื่อฝรั่งไร้สารพิษ : สมศักดิ์ ทับเนียม