ทุกข์ใจ

ทุกข์ของคนมีคู่ : ปิ่น คำเพียงเพชร

 ทุกข์ของคนมีคู่ : ปิ่น คำเพียงเพชร มาเลเซีย ถ้าไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ได้พบผู้รู้จริง ไม่ได้ฟังคำสอนที่ถูกตรงจากท่าน ก็จะไม่มีปัญญารู้และหาทางออกจากทุกข์ของคนคู่ได้เลย เคยฟังบรรยายจาก อาจารย์… Read More »ทุกข์ของคนมีคู่ : ปิ่น คำเพียงเพชร

วันแห่งอริยศีล อริยสัจ 4

620901 8 วันแห่งอริยศีล อริยสัจ 4 จัดทำโดย มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑… Read More »วันแห่งอริยศีล อริยสัจ 4