ทีมแอดมินรวงข้าว

640123 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

กลุ่ม รวงข้าว  ได้พากเพียร รวมพลังฝึกงานเขียน ทุกสัปดาห์ ที่คุรุได้สอนไป หมู่เห็นว่าควรนำมาส่งคุรุ ขออนุญาต นำผลงานนักศึกษา นำส่งคุรุค่ะ… Read More »640123 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

630120 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

กลุ่ม รวงข้าว ได้พากเพียร รวมพลังฝึกงานเขียน ทุกสัปดาห์ ที่คุรุได้สอนไป หมู่เห็นว่าควรนำมาส่งคุรุ ขออนุญาต นำผลงานนักศึกษา นำส่งคุรุค่ะ… Read More »630120 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว