ทำดี

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 23 มี.ค. 65

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 23 มี.ค. 65

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 9 ก.พ. 65

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 9 ก.พ. 65

ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 4 – 10 พ.ย. 64

รายการสายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่น 4 ค่ายพระไตรปิฎก… Read More »ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 4 – 10 พ.ย. 64

เป็นโสดดีหรือมีคู่ : ขวัญจิต เฟื่องฟู

เป็นโสดดีหรือมีคู่ : ขวัญจิต เฟื่องฟู สร้างสงบ อาจารย์หมอเขียว กล่าวไว้ว่า การดูว่าใจเรามีกิเลสคนคู่อยู่หรือไม่ ดูไม่ยากหรอก ดูอย่างไรรู้ไหม… Read More »เป็นโสดดีหรือมีคู่ : ขวัญจิต เฟื่องฟู