ทำงาน

ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 4 – 10 พ.ย. 64

รายการสายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่น 4 ค่ายพระไตรปิฎก… Read More »ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 4 – 10 พ.ย. 64