ทานตะวัน

การเพาะงอกทานตะวัน ตอนที่ 2 : บัณฑิตา โฟกท์

การเพาะงอกทานตะวันตอนที่ 2 : นางบัณฑิตาโฟกท์ แบม มุกแสงธรรม ภาคตะวันตกเฉียงใต้ประเทศเยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบนติดชายแดนฝรั่งเศส ตอนนี้ ฤดูหนาว… Read More »การเพาะงอกทานตะวัน ตอนที่ 2 : บัณฑิตา โฟกท์

การเพาะงอกทานตะวันไร้สารพิษ : บัณฑิตา โฟกท์

การเพาะงอกทานตะวันไร้สารพิษ : นางบัณฑิตาโฟกท์ แบม มุกแสงธรรม เยอรมนี ฤดูหนาว อากาศเย็น -2ถึง 7… Read More »การเพาะงอกทานตะวันไร้สารพิษ : บัณฑิตา โฟกท์