ทางพ้นทุกข์

กู เรา ฉัน ทำมา รับแล้วก็หมดไป : ขวัญจิต เฟื่องฟู

กู เรา ฉัน ทำมา รับแล้วก็หมดไป : ขวัญจิต เฟื่องฟู เกือบสามปีที่ได้รู้ท่านอ.หมอเขียวเเละเเพทย์วิถีธรรม ปัญหาเเละทุกข์น้อยลง… Read More »กู เรา ฉัน ทำมา รับแล้วก็หมดไป : ขวัญจิต เฟื่องฟู