ทะเบียนนักศึกษา

ปรับรูปแบบการทำงาน ห้องไลน์รับสมัครนักศึกษา

แจ้งข่าวการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในห้องไลน์รับสมัครนักศึกษาวิชชาราม ไปเป็นกองกิจการทะเบียนนักศึกษา ก่อนหน้านี้ในช่วงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงที่ 1/2564 ได้มีการใช้ห้องไลน์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี64 ในการติดต่อกับผู้สมัคร ซึ่งจะทำหน้าที่ ประสานงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ แจ้งข่าวนักศึกษาใหม่… Read More »ปรับรูปแบบการทำงาน ห้องไลน์รับสมัครนักศึกษา