ถั่วลิสง

การปลูกถั่วลิสงลายเสือ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกถั่วลิสงลายเสือ : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกง่าย เลี้ยงง่าย มีฤทธิ์ร้อน โดยเฉพาะถั่วลิสงลายเสือ… Read More »การปลูกถั่วลิสงลายเสือ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) : ธัญมน หมวดเหมน

การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ภูเขาสูง อากาศเย็น วัสดุ เมล็ดถั่วลิสง… Read More »การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) : ธัญมน หมวดเหมน