ดินแสงธรรม กล้าจน

คลายรักคลายทุกข์ ep.5 ฟังแล้วคุยต่อ : ดินแสงธรรม กล้าจน

ตอนที่ 2 ของการนำเรื่องราวของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาคุยต่อ ในตอนนี้จะเป็นการคุยต่อจากเรื่องของคุณดินแสงธรรม กล้าจน ซึ่งเป็นจิตอาสาหญิง ประจำสวนป่านาบุญ 1 ประเด็นคลายรักคลายทุกข์ในวันนี้จะดำเนินไปอย่างไร ก็ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามชมได้เลย… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.5 ฟังแล้วคุยต่อ : ดินแสงธรรม กล้าจน

เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหา แบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง”

เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหาแบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” ; ดินแสงธรรม กล้าจน เมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” การแก้ปัญหาแบบกิเลส มีวิธีการคือ เราก็รู้ได้ว่า… Read More »เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหา แบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง”

ญาติปริวัตตัง

ญาติปริวัตตัง ; ดินแสงธรรม กล้าจน “พระพุทธเจ้าตรัส” เรื่องญาติปริวัตตังไว้แต่ยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้มากนัก ท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่จะมาบวช หรือผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์ ต้องญาติปริวัตตังให้ได้ ต้องตัดญาติให้ได้… Read More »ญาติปริวัตตัง