ดับทุกข์ใจ

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27 วันจันทร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27

พลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง) : วันยา เรียนจันทร์

พลังศีลบารายคัลเจอร์(กระถาง 3 พลัง) : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) อาชีพเปิดร้านขายเครื่องนอนจังหวัดอยุธยา… Read More »พลังศีลบารายคัลเจอร์ (กระถาง 3 พลัง) : วันยา เรียนจันทร์