ชุติวรรณ แสงสำลี

งานวาไรตี้ 88 ปีโพธิบูชา l “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย”

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ฉบับพิเศษ “งานวาไรตี้ 88 ปี โพธิบูชา” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »งานวาไรตี้ 88 ปีโพธิบูชา l “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย”

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 23 มี.ค. 65

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 23 มี.ค. 65

กระดานแบ่งปัน ๑๑ (๒๕๖๔) [1:1]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 11/2564 ประจำวันที่ 13-19 ธันวาคม… Read More »กระดานแบ่งปัน ๑๑ (๒๕๖๔) [1:1]

กระดานแบ่งปัน ๘ (๒๕๖๔) [2:4]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 8/2564 ประจำวันที่ 22-28 พฤศจิกายน… Read More »กระดานแบ่งปัน ๘ (๒๕๖๔) [2:4]

กระดานแบ่งปัน ๗ (๒๕๖๔) [2:2]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 7/2564 ประจำวันที่ 15-21 พฤศจิกายน… Read More »กระดานแบ่งปัน ๗ (๒๕๖๔) [2:2]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) [29:37]

641025 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) [29:37]