จิตรา พรหมโคตร

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 25

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 25 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 25

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 23

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 23 วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.05… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 23

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 21

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 21 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 21