จรูญ สุยะ

ผักวอเตอร์เครสปลูกง่ายๆ : จรูญ สุยะ

ผักวอเตอร์เครสปลูกง่ายๆ : จรูญ สุยะ ต้นวอเตอร์เครส ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำแบบง่ายๆ ทนทานต่อแมลงศัตรูพืช ดูแลง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บกินได้ตลอดปี เป็นผักฤทธิ์เย็นที่ควรมีประจำในสวนครัว… Read More »ผักวอเตอร์เครสปลูกง่ายๆ : จรูญ สุยะ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : จรูญ สุยะ

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นายจรูญ สุยะ การเดินทางมาเข้าค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 31รุ่น กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกได้ประโยชน์มาก ได้สาระธรรม… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : จรูญ สุยะ

หว่านผักไร้สารพิษชีวิตผาสุก : จรูญ สุยะ

หว่านผักไร้สารพิษชีวิตผาสุก : จรูญ สุยะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย อากาศหนาวเย็นสบาย ๆ ผักกาดขาว ผักกวางตุ้งต้น… Read More »หว่านผักไร้สารพิษชีวิตผาสุก : จรูญ สุยะ