จรัญ บุญมี

ตามรอยพ่อหลวง ตอน น้ําคือหัวใจสำคัญ ทำฝายชะลอน้ำที่เล็กที่สุดในโลก : จรัญ บุญมี

ตามรอยพ่อหลวง ตอน น้ําคือหัวใจสำคัญ ทำฝายชะลอน้ำที่เล็กที่สุดในโลก : จรัญ บุญมี พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศหนาว… Read More »ตามรอยพ่อหลวง ตอน น้ําคือหัวใจสำคัญ ทำฝายชะลอน้ำที่เล็กที่สุดในโลก : จรัญ บุญมี

เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี

เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี ภูผาอากาศหนาวฝนตกตลอด ที่แปลงวิริยะ ดอยฟ้า ภูผาฟ้าน้ำตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง… Read More »เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน) ศูนย์หมอเขียว ภาคใต้ พื้นที่ดินทรายขุดง่ายแต่น้ำหายหมด กลับจากภูผาฟ้าน้ำ ถึงส่วน… Read More »นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)