จงกช สุทธิโอสถ

การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]

631108 การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 2 – 8… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]

ปลูกและฟื้นฟูต้นไม้ที่มีอยู่เดิม : จงกช

ปลูกและฟื้นฟูต้นไม้ที่มีอยู่เดิม : จงกช-ป้าย่านาง ภูผาฟ้าน้ำ ชุมชนแจ่มใส ฟื้นฟูต้นไม้บางอย่างที่ปลูกไว้เดิมแล้ว ปลูกเพิ่มเติมพร้อมเรียนรู้และเข้าถึงต้นไม้ที่ปลูกทุกชนิด สภาวธรรม เรียนรู้และเข้าถึงสัญญาของต้นไม้แต่ละชนิดที่ปลูก ให้สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เขาเจริญเติบโตด้วยความยินดี

เตรียมแปลงนาแปลงเล็กเพื่อปลูกกล้าเพิ่ม : จงกช

เตรียมแปลงนาแปลงเล็กเพื่อปลูกกล้าเพิ่ม : จงกช-ป้านาง ภูผาฟ้าน้ำ ชุมชนแจ่มใส เนื่องจากอาจารย์หมอเขียวได้แนะนำให้ทำนาแปลงเล็กโดยทำคันแปลงสูงประมาณ 1 คืบรอบแปลงขึ้นมา แล้วใช้พลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมารองแปลงโดยรอบเพื่อขังน้ำไว้ เอาดินใส่ในแปลงเท่าที่เราออกแบบ… Read More »เตรียมแปลงนาแปลงเล็กเพื่อปลูกกล้าเพิ่ม : จงกช

พลิกฟื้นชุมชนแจ่มใสให้สดชื่นด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ : จงกช

พลิกฟื้นชุมชนแจ่มใสให้สดขื่นด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ : จงกช-ป้าย่านาง ภูผาฟ้าน้ำ ชุมชนแจ่มใส หลังจากได้เคยทำกสิกรรมบางส่วนไว้ที่ชุมชนแจ่มใส แล้วต้องไปฟื้นฟูข้อมือที่หักจากอุบัติเหตุที่ภูเก็ตประมาณ 2 เดือน เมื่อกลับขึ้นภูผาอีกครั้ง… Read More »พลิกฟื้นชุมชนแจ่มใสให้สดชื่นด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ : จงกช

ปลูกอยู่ปลูกกิน : จงกช-ย่านาง

ปลูกอยู่ปลูกกิน : จงกช-ย่านาง จากชุมชนแจ่มใส ภูผาฟ้าน้ำ อ แม่แตง จ เชียงใหม่ การปลูกพืชไร้สารพิษตามปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีโดยการใช้วัสดุหาได้ในท้องที่แบบเรียบง่ายและสามารถทำได้อย่างประหยัด… Read More »ปลูกอยู่ปลูกกิน : จงกช-ย่านาง

การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) [24]

631101 การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 26 ตุลาคม –… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) [24]