จงกช สุทธิโอสถ

ปลูกอยู่ปลูกกิน : จงกช-ย่านาง

ปลูกอยู่ปลูกกิน : จงกช-ย่านาง จากชุมชนแจ่มใส ภูผาฟ้าน้ำ อ แม่แตง จ เชียงใหม่ การปลูกพืชไร้สารพิษตามปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีโดยการใช้วัสดุหาได้ในท้องที่แบบเรียบง่ายและสามารถทำได้อย่างประหยัด… Read More »ปลูกอยู่ปลูกกิน : จงกช-ย่านาง

631004 การบ้าน ความจริงและความลวง (6/2563) [10]

631004 การบ้าน ความจริงและความลวง (6/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 28 กันยายน –… Read More »631004 การบ้าน ความจริงและความลวง (6/2563) [10]