ค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์

สรุปข้อมูลลงทะเบียนรับชมค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 3

สรุปข้อมูลลงทะเบียนรับชมค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 3 แบบสอบถามนี้ได้เผยแพร่เพื่อเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 11 -18 ตุลาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้งานในเฟซบุ๊ก หมอเขียวแฟนคลับ และส่งตามไลน์กลุ่มเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม… Read More »สรุปข้อมูลลงทะเบียนรับชมค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 3