คุยเรื่องความตาย

เสวนา มรณสติ (2)

ความตายยังอยู่รอบตัวเราเสมอ เมื่อองค์ประกอบเหมาะสม จึงมีเสวนามรณสติครั้งที่สอง จากครั้งแรกที่ดูเหมือนจะต่อเวลากันแล้วก็ยังมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อยู่อีกมาก เราจึงมาคุยต่อกันในตอนที่สอง

เสวนา มรณสติ

การระลึกถึงความตายจะทำให้เกิดความเจริญทางธรรม จึงได้เกิดเสวนามรณสติ (มรณานุสติ) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองของการใช้มรณสติเพื่อให้เกิดความเจริญในธรรม