คัมภีร์

เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์

เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม ข้าพเจ้าได้น้อมนำบททบทวนธรรม มาระลึกนึกถึงเป็นกรรมฐานในการเจริญสติ วิปัสสนา ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอทำให้มีสติและสมาธิดีอย่างต่อเนื่องมีความเบิกบานและผาสุกขึ้นเรื่อย… Read More »เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์

ทำดี ถูกเข้าใจผิด ให้ได้ : ปิ่น คำเพียงเพชร

ทำดี ถูกเข้าใจผิดให้ได้ : ปิ่น คำเพียงเพชร  ตอนแรกเราคิดว่าก็ในเมื่อเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครและตั้งใจทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว ก็ไม่น่าจะเจอกับเหตุการณ์ ที่ถูกนินทา ถูกว่า ถูกเข้าใจผิด… Read More »ทำดี ถูกเข้าใจผิด ให้ได้ : ปิ่น คำเพียงเพชร