ความทุกข์

ความสุข ที่เราเลือกได้ : ศิริพร ไตรยสุทธิ์

ความสุข ที่เราเลือกได้ : ศิริพร ไตรยสุทธิ์ คนโสดจะมีความสุขจริงหรือ แล้วคนคู่จะมีความทุกข์หรือไม่ อย่าเพิ่งตัดสินใจ จนกว่าท่านจะต้องมาลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูก่อน แล้วจะทำให้ท่านรู้ว่า… Read More »ความสุข ที่เราเลือกได้ : ศิริพร ไตรยสุทธิ์

ชีวิตคนคู่ ทุกข์มากกว่า ชีวิตคนโสด : ปิ่น คำเพียงเพชร

ชีวิตคนคู่ ทุกข์มากกว่า ชีวิตคนโสด : ปิ่น คำเพียงเพชร  แค่แบกกิเลสกับวิบากของตัวเองก็หนักมากพออยู่แล้ว ยังต้องมาแบกกิเลสกับวิบากของคู่อีก ยิ่งถ้ามีลูกมีญาติที่ต้องแบกอีกก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก ตั้งแต่เด็กๆเราก็เคยรู้เคยเห็นเคยผ่านตามาเสมอๆ… Read More »ชีวิตคนคู่ ทุกข์มากกว่า ชีวิตคนโสด : ปิ่น คำเพียงเพชร

คลายรักคลายทุกข์ ep.1 รักไฉนใจอิสระ : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

ผลงานต่อเนื่องจากชุด โสดดีหรือมีคู่ พัฒนาต่อมาเป็น วิธีปล่อยวางความรัก(2562) จนมาเป็นผลงานใหม่ในปี 2563 นี้ นั่นคือผลงานสื่อชุด คลายรักคลายทุกข์ ที่จะมีเนื้อหาหลากหลาย… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.1 รักไฉนใจอิสระ : วรางคณา ไตรยสุทธิ์