ความจริง

ยอมรับความเป็นจริง : มัณฑนา ชนัวร์ร

ยอมรับความเป็นจริง : มัณฑนา ชนัวร์ร (ศีลประดับ) บททบทวนธรรมที่ข้าพเจ้า ได้น้อมนำมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันและเวลาเจอผัสสะหรือเหตุการณ์ ที่ทำให้ความทุกข์และเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นได้คลายลงและหมดไป มีหลายบทที่ได้นำมาใช้… Read More »ยอมรับความเป็นจริง : มัณฑนา ชนัวร์ร

การบ้าน : ความจริงและความลวง

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับความจริงและความลวงของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่าน ซึ่งเป็นการบ้านจากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” ระหว่างวันที่ 11 –… Read More »การบ้าน : ความจริงและความลวง