คลายรักคลายทุกข์

คลายรักคลายทุกข์ ep.34 : การจีบบาปอย่างไร การจีบเบียดเบียนอย่างไร

คลายรักคลายทุกข์ตอนนี้มาคุยเกี่ยวกับการจีบ มาเรียนรู้การจีบว่าจะสร้างบาปและการเบียดเบียนอย่างไร โทษของการจีบที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง มาฟังกันในตอนนี้ รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ การจีบถ้ามองในมุมมองทั่วไป ก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดา ที่คนจะพยายามหาคู่… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.34 : การจีบบาปอย่างไร การจีบเบียดเบียนอย่างไร

คลายรักคลายทุกข์ ep.33 : ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์

ที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์ เป็นอมตะสัจจะที่ถอดความมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่แสดงให้เห็นความจริงที่ว่าความรักนั้นมีผลเป็นทุกข์ เหมือนกับมีคำเปรียบเปรยไว้ว่า ความรักคือสวนดอกไม้ที่รดด้วยน้ำตา รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ สำหรับ “ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์”… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.33 : ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์

คลายรักคลายทุกข์ ep.32 : ทุกข์เพราะรัก ธรรมะข้อใดจะช่วยแก้

รายการคลายรักคลายทุกข์ตอนนี้มาคุยกันเกี่ยวกับข้อธรรม หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมต่าง ๆ ที่ผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เคยใช้แก้ทุกข์จากความรักกัน รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ คนต่างคนก็ต่างจริต ต่างกรรมต่างวาระที่เคยสั่งสมกิเลสกันมา ทีนี้เวลาจะออกมันก็ต้องออกทางที่เข้ามา… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.32 : ทุกข์เพราะรัก ธรรมะข้อใดจะช่วยแก้

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27 วันจันทร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 27

คลายรักคลายทุกข์ ep.31 : ข้อดีของการเป็นโสด

กลับมาชวนคุยกันในหมวดคนโสด ในตอนนี้ก็จะคุยว่าการอยู่เป็นโสดนี่มันมีข้อดีอะไรบ้าง ข้อดีที่นำมาเสนอในตอนนี้ก็รวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ และจากความรู้ของผู้ดำเนินรายการ ในวันนี้รวบรวบข้อดีของการเป็นโสด ได้ 8 ข้อคือ ไม่ต้องแบ่งเวลาชีวิตให้ใคร… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.31 : ข้อดีของการเป็นโสด

คลายรักคลายทุกข์ ep.30 : คนโสด แก่ไปใครจะดูแล

กลับมาชวนคุยกันในประเด็นชีวิตคนโสด สารพัดปัญหากวนใจที่จะเข้ามาหากเราจะตัดสินใจเป็นโสด ความแก่ ความป่วย คือเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความหวั่นไหว เราก็จะมาคุยเรื่องนี้ในคลายรักคลายทุกข์ตอนที่ 30 นี้กัน รีวิวเนื้อหา ดิณห์… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.30 : คนโสด แก่ไปใครจะดูแล

คลายรักคลายทุกข์ ep.29 : ฟังแล้วคุยต่อ แก่นศีล กล้าจน

ยังอยู่กับจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ในตอนนี้จะเป็นเรื่องของนักปฏิบัติธรรมผู้อยู่มานานในวงการจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อาเล็ก แก่นศีล กล้าจน น่าจะเป็นบุคคลที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดี ในตอนนี้ เราก็จะมาศึกษามุมมองความรักของอาเล็กตั้งแต่ฝั่งโลกียะจนถึงโลกุตระกัน รีวิวเนื้อหา ดิณห์… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.29 : ฟังแล้วคุยต่อ แก่นศีล กล้าจน

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 24 

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 24 วันจันทร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 13  มิถุนายน… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 24 

คลายรักคลายทุกข์ ep.28 : รักไฉนใจอิสระ ลักขณา แซ่โซ้ว

ศึกษาเรื่องราวคลายรักที่ลึกยิ่งขึ้น กับจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ลักขณา แซ่โซ้ว ชื่อทางธรรม ผ่องใจพุทธ  (หมอคะน้า) ที่มาต่อในรายการตอน 2 คือรักไฉนใจอิสระ… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.28 : รักไฉนใจอิสระ ลักขณา แซ่โซ้ว

คลายรักคลายทุกข์ ep.27 : ฟังแล้วคุยต่อ ลักขณา แซ่โซ้ว

ศึกษาเรื่องราวคลายรักของจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ลักขณา แซ่โซ้ว ชื่อทางธรรม ผ่องใจพุทธ หรือที่รู้จักกันในนาม หมอคะน้า อดีตแพทย์แผนปัจจุบันที่ละทิ้งลาภสักการะ หันมาเอาดีทางกล้าจน รีวิวเนื้อหา… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.27 : ฟังแล้วคุยต่อ ลักขณา แซ่โซ้ว