คลายรักคลายทุกข์

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.44 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (4)

เนื้อหาพรหม 3 หน้า สัปดาห์สุดท้าย ทีมงานได้นำเสนอเนื้อหากันอย่างเต็มที่ เพื่อที่เราจะได้ไม่เผลอพลาดไปทำลายความรักด้วยความยึดดี รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ มาถึงตอนสุดท้ายของพรหม… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.44 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (4)

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.43 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (3)

พรหม 3 หน้า ตอนที่ 3 ยังอยู่กับเรื่องคนดีที่โลกไม่รัก คนดีที่โลกไม่ต้องการ ในสัปดาห์นี้มาคุยกันเพิ่มอีก 2 ข้อ… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.43 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (3)

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 37

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 37 ระหว่างวันที่ 6 -12 กันยายน 2564 จากสถานการณ์ปัจจุบัน… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 37

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.42 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (2)

ยังอยู่กับเนื้อหา พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก คนดีที่โลกไม่ต้องการ ในตอนที่ 2 กันแล้ว ในตอนนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องความทุกข์จากความรักเช่นเคย… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.42 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (2)

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.41 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก

มาศึกษาความทุกข์จากความรักในอีกมุมมองหนึ่ง คือรักมากเกินไป รักเกินพอดี หรือหวังให้เกิดดีเกินความจริงที่เกิดขึ้นได้ ในรายการชุด พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก รีวิวเนื้อหา… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.41 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.40 : สุขจากการให้ ยิ่งใหญ่กว่าการเอา

เนื้อหาต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว เมื่อให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์หรือให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้แล้ว เราก็จะมาตรวจสอบกันว่าผลเป็นอย่างไร สภาวะเราจะตรงกันไหมกับคำว่า “สุขจากการให้ ยิ่งใหญ่กว่าการเอา” รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ความสุขจากการให้… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.40 : สุขจากการให้ ยิ่งใหญ่กว่าการเอา

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.39 : ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้

เรียนรู้ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากความรักในยุคโควิด ด้วยบททบทวนธรรม ที่ว่า “ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้”  ในตอนนี้เราก็จะคุยกันเรื่องการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ความทุกข์ที่เกิดจากความรักและความหวังดีในยุคโควิดเช่นนี้… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.39 : ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.38 : ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา

ในสถานการณ์โควิด การปล่อยวางคือหลักธรรมที่สำคัญ แต่การปฏิบัตินั้นทำได้ยาก การมีครูบาอาจารย์มาช่วยย่อยข้อธรรมให้ปฏิบัติง่ายขึ้น จึงเป็นเสมือนแผนที่ในการเดินทางไปสู่ใจที่ผาสุก คลายรัก คลายทุกข์ รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.38 : ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.37 : การปฏิบัติกับคนรักในยุคโควิด

ตอนที่สอง ของเนื้อหาคลายรักคลายทุกข์ยุคโควิด ที่จะมาคุยเรื่องความรักในยุคสมัยของโรคระบาดโควิด 19 ในตอนนี้เราก็จะมาคุยกันถึงการปฏิบัติต่อกันให้คลายทุกข์ ให้ผาสุก รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ในยุคสมัยของโรคระบาด… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.37 : การปฏิบัติกับคนรักในยุคโควิด